Univerzita Palackého v Olomouci
ve spolupráci se Sekcí pro funkční mapování mozku
České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
Česká lékařská komora

pořádá

  

10. MEZINÁRODNÍ WORKSHOP
FUNKČNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE

 

Olomouc
27. – 28. března 2014