Vzdělávací workshop – morfometrické metody a jejich přesah k funkčnímu zobrazování mozku

27. března 2014 od 9:00 h.
Univerzitní kampus MU, budova INBIT, velká zasedací místnost, Kamenice 34, Brno

Workshop bude zaměřen na magisterské i doktorské studenty a začínající výzkumníky v oblasti neurozobrazování a funkčního mapování mozku bez ohledu na primární oblast vzdělání. Předpokládá se však určitá základní znalost/představa o problematice funkčního mapování mozku či obecně zobrazování pomocí MR tomografu. Velká část workshopu bude věnována morfometrickým metodám (voxel based morfometrie apod.) a dále přesahům a návaznostem mezi morfometrickými přístupy (resp. informace získanými z analýzy strukturních snímků) a funkčním mapováním mozku.

Tematicky bude workshop pokrývat tyto oblasti:

  • Základní principy morfometrických metod
  • Předzpracování strukturních (anatomických) snímků pomocí software SPM
  • Voxel-based morphometry (VBM), Source-based morphometry (SBM), Deformation-based morphometry (DBM)
  • Praktické ukázky studií s využitím morfometrických metod
  • Extrakce příznaků pro klasifikační metody a využití morfometrie v klasifikaci
  • Strukturní kovariance (konektivita) a její návaznost na funkční konektivitu
  • Analýza funkční a efektivní konektivity na fMRI datech s využitím/návazností morfometrických dat

Initiates file downloadPozvánka na doprovodnou akci (pdf)