Pořadatel

Univerzita Palackého v Olomouci
Sekce pro funkční mapování mozku České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP

Organizátoři

Předsednictví workshopu:
Prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Prof. MUDr. Jiří Horáček, CSc.

Vědecký a programový výbor:
Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
předseda vědeckého a programového výboru

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.

Organizační výbor:
Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
předseda organizačního výboru

MUDr. Bc. Aleš Grambal
Mgr. Hana Hettychová
MUDr. Pavel Hok
MUDr. Pavel Otruba
MUDr. Zbyněk Tüdös
MUDr. Tomáš Veverka, Ph.D.

Témata:

Funkční MR v neurovědách
Funkční MR metodologie

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Termín konání:
27. – 28. března 2014

Místo konání:
Besední sál Muzea umění
Denisova 47, 771 11 Olomouc

Jednací jazyk:
český, anglický

Registrace účastníků:

27. 3. 2014  

15.00 – 18.00 hodin

28. 3. 2014

8.30 – 11.00 hodin

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY A POSTERY

Přednášky:
Délka přednášky 10 minut.
Dataprojekce, akceptovány jsou CD, DVD, flash disk (formát PowerPoint 2003, PowerPoint 2007, XP).
Diapozitivy, zpětná projekce a VHS nejsou akceptovatelné formáty.

Postery: šířka 90 cm, výška 120 cm.

Abstrakta:
Pokyny pro zaslání abstraktu:
Word, jednoduché řádkování, velikost písma 11, typ písma Times New Roman, maximální rozsah max. 2500 znaků včetně mezer. Název uveďte tučně a velkými písmeny.

Termín dodání abstraktu: 28. 2. 2014

Text pošlete elektronicky na adresu: phlustik(at)upol.cz

Organizátoři si vyhrazují právo zařadit přihlášený příspěvek buď jako ústní sdělení nebo poster.
Informace o přijetí přednášky nebo posteru bude prezentujícímu autorovi zaslána
do 15. 3. 2014

PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI

Přihlášky k účasti na webu (on line nebo ke stažení). Přihlášku je možno poslat elektronicky, poštou nebo faxem Konferenčnímu servisu UP.

Vyberte prosím pouze jeden způsob zaslání přihlášky.

Termín zaslání přihlášky: 28. 2. 2014

Po tomto datu pořadatel nemůže garantovat aktivní účast s uvedením sdělení v programu konference, získání materiálů, účast na doprovodném programu.

Potvrzení registrace tj. informace o přijetí přihlášky k účasti zašleme do 20. 3. 2014.

POPLATKY

Registrační poplatek

 

platba do 10. 3. 2014

   platba po 10. 3. 2014  

lékaři / VŠ pracovníci   

500,- Kč

700,- Kč

Studenti v magisterském/doktorském studijním programu a členové Sekce pro funkční mapování mozku České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP s aktivní účastí registrační poplatek neplatí.

Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu včetně výstavy firem, tiskové materiály, oběd dne 28. 3., občerstvení během přestávek.

Způsob platby:
Převodem:
Platbu registračního poplatku zašlete na účet Univerzity Palackého v Olomouci nejpozději do 10. 3. 2014:

Název účtu: Univerzita Palackého v Olomouci
Číslo účtu: 19-1096330227/0100, variabilní symbol 999021112
Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

Hotově: u registrace

Po 10. 3. 2014 nelze platit poplatky převodem, pouze v hotovosti u registrace.

V případě, že budete požadovat vystavit fakturu či daňový doklad, vyplňte v přihlášce příslušnou kolonku.

NUTNÉ! NEPŘEHLÉDNĚTE!
Prosíme o zaslání kopie dokladu o zaplacení společně s přihláškou k účasti!

SPOLEČENSKÝ VEČER

Uskuteční se dne 27. 3. 2014.
Svůj zájem o účast na společenském večeru vyznačte v přihlášce k účasti.

UBYTOVÁNÍ

Ubytování je rezervováno v termínu 27. - 28. 3. 2014 v hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc (www.hotelflora.cz) a v hotelu Arigone, Univerzitní 20, Olomouc (www.arigone.cz).

Požadavek na ubytování vyznačte v přihlášce.

Podmínkou pro zajištění ubytování je včasné zaslání přihlášky k účasti a dokladu o zaplacení registračního poplatku. Ubytovací kapacity budou naplňovány postupně podle data došlé přihlášky. Pokud žádáte dvoulůžkový pokoj, uvádějte vždy jméno osoby, se kterou si přejete být ubytováni.

Ubytování si platí každý účastník sám v recepci hotelu.

STRAVOVÁNÍ

Dne 28. 3. je zajištěn oběd v místě konání konference.

ZRUŠENÍ ÚČASTI

V případě zrušení účasti prosíme podat písemnou zprávu Konferenčnímu servisu UP. Účastníkům, kteří uhradí poplatky a zruší účast do 20. 3. 2014 budou poplatky vráceny v plné výši. Po tomto termínu poplatky nevracíme, ale zašleme materiály z konference.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Termín zaslání přihlášky k účasti:

28. 2. 2014

Termín dodání abstrakt:

28. 2. 2014

Termín zaplacení poplatků:

28. 2. 2014

Potvrzení o přijetí přednášky nebo posteru   

15. 3. 2014

Potvrzení registrace

20. 3. 2014

KONTAKTY

Vědecký sekretariát:

Neurologická klinika LF UP a FNO
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Tel.: +420 588 443 419
E-mail: phlustik(at)upol.cz

Registrace a ubytování:

Konferenční servis Univerzity Palackého v Olomouci
Biskupské nám. 1
771 11 Olomouc
Ing. Mgr. Ivica Rusko
Tel.: 585 631 054, 734 237 091
Fax: 585 222 802
E-mail: ivica.rusko(at)upol.cz